Szlaki turystyczne

Szlaki Nordic Walking

 

Przygotowane z myślą o chodzących z kijkami. Można się wybrać na nie także pieszo. Kijki Nordic Wlaking można wypożyczyć w pensjonatach: Przystanek Tleń, Borowa Dolina (Brzeziny) oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu.

Pętla wokół osady Starnie, łącząca Osie i Grzybek.

Początek przy stadionie sportowym w Osiu. Przejście pod wiaduktem kolejowym (zbudowanym w 1906 r.). W tym rejonie występują np. konwalia majowa, kokoryczka wielkokwiatowa, a także mchy i porosty.
Pierwsza polana po obu stronach drogi. Wzdłuż asfaltu, prawą stroną drogi, skręca w prawo przed mostem drogowym na Wdzie i wiedzie leśnymi ścieżkami.

W tej okolicy zimorodki, w stromych zboczach doliny budują swoje gniazda. Następnie strome podejście, ostry skręt w prawo i przejście aż do drewnianego mostku i strugi odprowadzającej wody z Jeziora Starnie. Mija się bagna, naturalne stanowisko bobrów z tamami i żerowiskami. Na szlaku Leśnej Ścieżki Edukacyjnej „Zatoki” jest punkt postoju. Dalej, po prawej stronie mija się oczyszczalnię ścieków, przechodzi pod wiaduktem kolejowym (tu też jest parking dla pojazdów) i wchodzi na szosę Osie – Tleń. Ścieżką rowerową wchodzi się do Osia.

Lasem między Tleniem a Osiem, punkty widokowe, drewniany mostek, żeremia bobrowe, skarpa Zatoki Chłop, żurawia wyspa.

Trasa ma charakter pętli. Dojście z Tlenia, ścieżką rowerową w kierunku Osia.

Krótka, łatwa trasa-pętla wzdłuż Wdy, do osady Piekło. Potem podejście i leśną ścieżką w dół, do Tlenia.

Początek i koniec przy pensjonacie Przystanek Tleń.

Trudniejsza trasa, w kierunku Starej Rzeki.

Początek przy pensjonacie Przystanek Tleń, wzdłuż Wdy, mija się stary cmentarz, kapliczkę św. Huberta w Starej Rzece, powrót drugim brzegu Wdy. do Tlenia.

Łatwa pętla wokół jeziora Mukrza, z punktami widokowymi.

Początek w Tleniu, na ul. Sosnowej (przy torach, u wejścia do lasu).

Krótka trasa między wsiami Brzeziny i Jaszcz, wzdłuż krawędzi doliny Sobińskiej Strugi.

Początek przy pensjonacie Borowa Dolina. Na trasie miejsca występowania zimorodka.

Szlaki piesze

ALFONSA HOFFMANNA – 42,7 km

Żółty szlak turystyczny im. Alfonsa Hoffmanna wiedzie z Błędna do Leosi. Inicjatorami jego wytyczenia byli członkowie Koła Terenowego nr 1 w Osiu Towarzystwa Miłośników Borów Tucholskich. Szlak prowadzi lasami wzdłuż Wdy oraz brzegów Zalewów: Żurskiego i Gródeckiego. Na trasie widoki doliny Wdy, pomniki przyrody, elektrownie wodne: Żur i Gródek. Budowniczym i dyrektorem tych elektrowni był prof. Alfons Hoffmann.

Trasa wzdłuż Wdy: Błędno – Stara Rzeka – Tleń – Grzybek – Żur – Gródek – Leosia.

CISÓW STAROPOLSKICH – 26,7 km

Najstarszy szlak prowadzący przez centralne partie Borów Tucholskich. Ułatwia odwiedzenie utworzonego już w 1827r. Rezerwatu Cisów Staropolskich im. Leona Wyczółkowskiego. Artysta wykonał tu wiele swoich prac.

Trasa: Tleń – Wierzchy – Zgorzały Most – rez. Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego – Rykowisko – stacja PKP Błądzim.

 

ZAGŁOBY-ZYGLERA – 19,5 km

Poświęcony jest pamięci Zdzisława Zagłoby-Zyglera (1908-1971), działacza harcerskiego i turystycznego, wieloletniego prezesa Klubu Turystów Pieszych „Piętaszki” w Bydgoszczy. Czarny szlak prowadzi leśnymi drogami o rekreacyjnym charakterze na północ i północny wschód od Tlenia. Najbardziej atrakcyjny odcinek tego szlaku wiedzie od jeziora Piaseczno, przy którym utworzono rezerwat przyrody, aż do Starej Rzeki, malowniczej miejscowości w dolinie Wdy.

Trasa: Tleń – jezioro Piaseczno – Stara Rzeka – Radańska – Osie.

 

WOKÓŁ MUKRZY – 4,7 km

Szlak prowadzi urozmaiconym, lekko pagórkowatym terenem wokół jeziora Mukrza.

 

Pieszo warto wybrać się szlakami Nordic Walking.

 

Szlaki rowerowe

Tropami II Rzeczypospolitej – 51 km

Pętla przez Tleń, Wierzchy, Pruskie, Łążek, Stara Rzekę i Osie.

Rezerwaty przyrody: Piaseczno (polodowcowy ekosystem jeziorny z I klasą czystości) i Brzęki (miejsce występowania jarząbu brekini).

W okresie trwania II Rzeczypospolitej nastąpił silny rozwój gminy. Rozpoczęto budowę Elektrowni Wodnej w Żurze, która spowodowała wykup części ziem i powstanie Zalewu Żurskiego. Zwiększyło się zatrudnienie, po raz pierwszy pracowano na nocnej zmianie, zelektryfikowano gminę.Tleń już rozwijał się jako miejscowość wypoczynkowa. Pierwsze ośrodki w Tleniu: Borowianka (naprzeciw dworca pkp), Restauracja Schauera (dzisiejszy Przystanek Tleń).

Szakiem ks. dr Bernarda Sychty52 km

Pętla łącząca Osie, Miedzno, Jaszcz, Czersk Świecki, Jeżewo, Laskowice, Gródek, Drzycim, Żur, śladem działalności Bernarda Sychty, propagatora kultury Kociewia, Borów Tucholskich, Kaszub.

Zaczyna się i kończy w Osiu, gdzie w latach 1941 -1945 ukrywał się przed hitlerowcami ksiądz Sychta i prowadzi po terenach , na których zbierał materiały do dzieła „Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej”. Zdecydowana większość szlaku (ok. 80%) prowadzi drogami asfaltowymi o niewielkim natężeniu ruchu, pozostała część drogami gruntowymi polnymi i leśnymi.