Umożliwia również dojazd do Tlenia, Osia. Od 13, 14 czerwca 2020 r.

Na wskutek działania i zaangażowania Romana Waśkowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Osie, Michała Grabskiego – Wójta Gminy Osie i radnych Rady Gminy Osie, oraz włodarzy sąsiednich gmin, w tym Powiatu Świeckiego, gminy Śliwice, a także Jacka Chmarzyńskiego – Radnego Wojewódzkiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadecydował o wznowieniu przewozów pasażerskich w Borach Tucholskich.

https://osie.pl/uploads/files/2020/Pruskie/Nowy%20rozk%C5%82ad%20jazdy.pdf