Po prawie 150 latach pruskiej niewoli, z dniem 26 stycznia 1920 roku, po wejściu wojsk Józefa Hallera, tereny naszej gminy wróciły do Polski.

Praca wielu patriotów nie poszła na marne. Jednym z najwybitniejszych spośród nich był ówczesny proboszcz oskiej parafii, ksiądz Semrau, z urodzenia Niemiec, ale mocno związany z lokalną społecznością, której częścią byli Polacy.

Wydarzenia tamtych lat oraz sylwetki często niedocenianych przez obecnych mieszkańców zostaną przedstawione podczas obchodów 100-lecia powrotu naszej gminy do Macierzy.

Program obchodów 26 stycznia 2020 roku:

11:00 – Msza Święta w Kościele Parafialnym w Osiu.

ok. 12:00 – Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy na Rynku w Osiu.

ok. 12:20 – Kontynuacja uroczystości w Ośrodku Kultury w Osiu.